Τετάρτη, Δεκεμβρίου 20, 2006

Πιέζουν οι εταιρίες για την αναθεώρηση-έγγραφο αποκάλυψη!!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Π.Ε

Π Ρ Ο Σ
ΤON κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ


Πρόεδρο

της Επιτροπής

Αναθεώρησης του Συντάγματος

Κύριε Πρόεδρε,
Το θέμα της ανώτατης παιδείας ανέκαθεν παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τις επιχειρηματικές μονάδες.
Γι’ αυτό ο Σύνδεσμός μας, σε συνεργασία με άλλες Οργανώσεις έχει ιδρύσει την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, το σημερινό Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Πράγματι, οι επιχειρήσεις και προπαντός οι μεγαλύτερες, όπως είναι οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, έχουν απόλυτη ανάγκη ικανών, αλλά και πλήρως μορφωμένων στελεχών.
Όμως τέτοια στελέχη δεν τα δίνει η ανώτατη παιδεία του τόπου μας, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να μετακαλούν ή να προσλαμβάνουν στελέχη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Μάλιστα τώρα στην παγκοσμιοποιημένη και συνεχώς εντεινόμενη ανταγωνιστική οικονομία το ζήτημα αυτό έχει καταστεί και επείγον για τις επιχειρηματικές μονάδες και κατ’ επέκταση για την Εθνική οικονομία.
Σχετικώς το Ίδρυμα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων [Π.Δ. της 23.8.1991], το οποίο έχει συστήσει ο Σύνδεσμός μας, υπέβαλλε προ ετών στο Υπουργείο Παιδείας έγγραφο, με το οποίο ζητεί να του δοθεί η άδεια της ίδρυσης Πανεπιστημίου Επιχειρησιακών Σπουδών.


Και το αίτημά του αυτό παραμένει εκκρεμές, γιατί το άρθρο 16 του Συντάγματος αποκλείει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Θεωρούμε, ότι επιβάλλεται να τροποποιηθεί, η παραπάνω
συνταγματική διάταξη.
Θέλουμε να ελπίζουμε, ότι επί τέλους θα ρυθμισθεί το ζήτημα αυτό.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
επίτιμος Πρόεδρος
του Ελληνο-Γερμανικού
Το παρόν έγγραφο υποβάλλεται με FAX σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν 2672/1998FAX: 210/49.27.070

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2006Πηγή : http://www.aei-tei.gr/226.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: